Rek

Friktion.se rekommenderar executiveinterim.se för interima tjänster. Interim Management ger ditt företag den svåråtkomliga kompetensen som annars tar lång tid att bygga upp internt. Executive Interim utvärderar konsulternas förmåga och motivation att snabbt komma in i ny kontext och skapar värde för uppdragsgivaren från första dagen.